10 Ekim 2017, 18.30

Yeni Nesil Öğrenme Buluşmaları hayata merakla bakan, yeni şeyler denemeyi, yapmayı, üretmeyi ve paylaşmayı sevenler hayallerimizi, deneyimlerimizi ve becerilerimizi çoğaltmak için toplanıyoruz. Yeni nesil bir öğrenme ve öğretme kültürünün gelişmesi için yenilikçi yöntem ve uygulamaları konuşuyoruz. Bu yolda üreten bir nesil yetişmesine rehberlik etmek, bu konuda kafa yormak ve de isteyenlerle bir araya geliyoruz. Disiplinler arası iletişim hedefiyle Maker Atölye & Maker Çocuk, Khan Akademi Türkiye ve Hayal Gücü Merkezi iş birliği ile Nisan 2017’de bir araya geldik. 2017-2018 okul yılı boyunca yapılacak buluşmalarda herkesi “yapabilirim” dediği güzelliklerle beraber bekliyoruz.

Toplantıya katılmak için lütfen LCV yapınız: yeninesilogrenme@gmail.com