25 Mayıs 2017 – 18:00

Öğrenenler | Maker 101 Etkinliği

Maker Hareketi; “her şeyden bir şey yapan” insanların içinde bulunduğu DIY,Do it Yourself (Kendin Yap) akımını da kapsayan, kişinin bir şeyleri alması yerine yapması, başkasına tamir ettirmesi yerinekendi onarması, geri ve ileri dönüşümü desteklemesi gibi özelliklere sahip olması şeklinde de nitelendirilebilir. Hemen hemen herkesin “aa ben de mi maker’mışım?” diye sorarak bu paylaşımcı ekosisteme destek vermesi ve “küçükken oyuncaklarımı parçalardım” cümlesinden bugüne; yapılmayanı yapmaya, yapmak istediğinin önce benzerini yaparak (“Fake it, if you wanna make it” mottosuyla) öğrenmesine eğilim gösterdiği bu sistemi tüm alt disiplinleri ile ele alacağız.